ไม่ยอม! วิโรจน์ ฟ้องกลับ เรืองไกร ข้อหาหมิ่นประมาท

ไม่ยอม! วิโรจน์ ฟ้องกลับ เรืองไกร ข้อหาหมิ่นประมาท

วิโรจน์ โฆษกพรรคก้าวไกล ประกาศ ฟ้องกลับ เรืองไกร ข้อหาหมิ่นประมาท จากกรณีที่ เรืองไกร กล่าวหาว่าก้าวไกลล้มล้างสถาบัน วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล ออกมากล่าวโต้ตอบ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จากกรณีที่นายเรืองไกรได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ดำเนินการวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล โดยกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกล กระทำการอันเป็นการล้มล้าง หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร กล่าวยืนยันว่า การตรวจสอบ 

และการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของพรรคก้าวไกล ในมาตรา 36 งบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นั้นเป็นการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่อันพึงกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนได้ประสบกับความทุกข์ยากแสนสาหัส ยิ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องพึงกระทำ และต้องขอทำความเข้าใจแก่สาธารณชนว่า การตรวจสอบ และอภิปรายร่างงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการในพระองค์นั้น เป็นการอภิปรายถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณ ไม่ได้เป็นการอภิปรายถึงองค์พระมหากษัตริย์แต่อย่างใด

“การตรวจสอบ และอภิปราย ก็มีเจตนารมณ์ที่สุจริต เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ เป็นการทำให้ประชาชนเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสถาบะนพระมหากษัตริย์มีความโปร่งใส อันเป็นผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความสถาพร ยั่งยืนในภายภาคหน้า” วิโรจน์ กล่าว

วิโรจน์ กล่าวต่อไปว่า พรรคก้าวไกลมั่นใจว่า เรืองไกร ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน ย่อมรู้ข้อเท็จจริง และเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนี้ของพรรคก้าวไกลอยู่แก่ใจ

วิโรจน์ ย้ำว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้อง เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ ที่เป็นหยาดเหงื่อที่เหนื่อยยากของพี่น้องประชาชนทุกคน และจะพยายามทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ ของรัฐบาล นำมาซึ่งเศรษฐกิจปากท้องที่ดี และสวัสดิการสังคมบนความเสมอภาคของประชาชน ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล ได้ยื่นฟ้องเรืองไกร ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และการกล่าวหาพรรคก้าวไกลโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 101 ต่อศาลอาญา โดยเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.2307/2564 โดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 21 ก.พ. 65 เวลา 9.00 น

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.45 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบเพื่อมอบของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 ก.ย. 2559) เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกส่วนาชการร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย หรือ “ธงไตรรงค์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคีสร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

พร้อมกันนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ว่า ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและบ้านเรือน สำหรับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงชาติ ของหน่วยงาน ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป