ส่อง! สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ จาก ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ส่อง! สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ จาก ธนาคารกรุงไทย (KTB)

มาดูกันกับ สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ จาก ธนาคารกรุงไทย (KTB) ที่เพียงแค่มีรายได้ 15,000 บาท และเปิดให้กู้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ในวันนี้ (22 เม.ย. 2565) ทาง The Thaiger จะพาไปดูกันกับ สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ จาก ธนาคารกรุงไทย (KTB) ที่ผู้กู้สามารถดำเนินการได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT และสามารถทำการขอกู้ได้ภายในวงเงิน 5 เท่าของรายได้ (เริ่มต้น 15,000 บาท) แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยรายละเอียดของสินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำนั้น มีด้วยกันดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ย และวงเงินกู้ วงเงินกรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 0.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

กรณีบุคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี 

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทังจํานวน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด / (หาร) 365 วัน

– ผู้ที่สามารถทำการกู้เงินได้ : พนักงานเอกชน, พนักงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการกิจการรายย่อยทั่วไป ที่มีฐานรายได้ตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป รวมถึงไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

– ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

– สามารถดำเนินการกู้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

วิธีการสมัครสินเชื่อ

– ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT (บนระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน)

– กด “บริการ” > กด “สมัครสินเชื่อ” > ระบบจะทำการแสดงผลิตภัณฑ์ และจะเปิดให้มีการคำนวณผ่อนชำระ

– จากนั้นให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ > ทำการยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ > ระบบจะทำการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

– โดยระบบจะพาเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น > ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT > ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข > เลือก “ถัดไป”

– มาถึงในหน้าเมนูนี้ ที่ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > ตอบคำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่น และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ > เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม > เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent) > เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

– แสดงสถานะการสมัคร > กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร > ดูเอกสารและอัปโหลด

– เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด > อัปโหลดเอกสารที่กำหนด > แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น

ขั้นตอนในการยอมรับสินเชื่อ

– ระบบจะทำการแสดงสถานะการสมัคร และเลือก “ยอมรับข้อเสนอ” > เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อและผ่อนชำระ และ เลือกวันผ่อนชำระ > ยืนยันข้อมูล > เลื่อนอ่านสัญญาสินเชื่อจนครบ

– กดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญา > ใส่รหัส PIN > เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียด > กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” > ระบบจะทำการแสดงสถานะการสมัคร > หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ถือว่าดำเนินการสมัครสำเร็จ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป